דף הבית
תהליך רכישת הדירה
ימי בחירה – הנחיות

ימי בחירה – הנחיות

ביום בחירת הדירה, עליכם להגיע בשעה בה זומנתם ואף מומלץ להגיע כחצי שעה לפני על מנת לא להפסיד את זכות הבחירה. מאחר ולרשותכם יועמדו עד 45 דקות בלבד לבחירת דירתכם מהמלאי הנותר, חשוב מאוד להקפיד ולהתעדכן באתר במלאי הקיים באופן תדיר.

​חשוב מאוד שבשלב זה כבר יהיו מצויות בידיכם התשובות לכל שאלותיכם, כיוון שמרגע הבחירה לא ניתן לבצע שינוי.

חובה להגיע מראש עם כל הטפסים הנדרשים:

  • אישור זכייה – יש להגיע עם אישור זכייה ואישור זכאות בתוקף ממשרד הבינוי והשיכון מודפס
  • תעודות זהות – יש להגיע עם תעודות זהות מקוריות כולל ספחים של הזוכה/זוכים + צילום שלהם
  • לפי הצורך, ייפוי כוח רגיל חתום בידי עורך דין – בשני עותקים – אם הבוחר הינו אחד מבני הזוג הזוכים
  • לפי הצורך, ייפוי כוח נוטריוני – בשני עותקים – אם הבוחר אינו אחד מבני הזוג הזוכים