שינויי דיירים

לא ניתן לבצע שינויי דיירים, אולם רוכש דירה יהא רשאי לוותר על הפריטים המפורטים להלן כנגד קבלת זיכוי כספי (גובה הזיכוי יופיע במפרט המכר):

  1. ארון מטבח
  2. ארון אמבטיה, אם נכלל במפרט
  3. סוללות למים (כיור, אמבטיה ומקלחת)
  4. נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון