כנסי מידע

​החברה תערוך כנסי מידע לזוכים או לחילופין תשלח לזוכים סרטון כנס מידע, בהם יוצג מלוא המידע אודות הפרויקט, הדירות וכיו"ב. הודעה בדבר קיום כנס מידע נשלחה לזוכים עם המועד אשר שוריין עבורם.

בתום הצגת המידע תוכלו להפנות שאלות למציגים באמצעות כתובת המייל.

לחצו כאן לצפייה במסמכים הרלוונטיים >

עליכם לקרוא בעיון את כל המסמכים הרלוונטיים בטרם הגעתכם לימי הבחירה והחתימה על החוזה.