נוסף על ההנחה במחיר הדירה בתוכנית מחיר למשתכן יקבלו זכאים חסרי דירה ומשפרי דיור הרוכשים דירה באזורים האלה מענק בגובה של 40,000 ש"ח.

המענק הוא הלוואה ללא החזר עד תום תקופת ההתחייבות (תקופת ההתחייבות היא 5 עד 7 שנים).

מתן ההלוואה כרוך בהמצאת ביטחונות מספקים לשביעות רצון הבנק. נושא זה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, ואין באפשרות משרד הבינוי והשיכון להתערב בשיקולים אלה.