​בדקו מראש שבאפשרותכם לעמוד במימון הדירה, לרבות קבלת משכנתא ככל הצורך.

  • רוכשי דירות שלא במסגרת מחיר למשתכן יכולים לקבל משכנתא של עד 75% ממחיר הדירה
  • באישור בנק ישראל – הרוכשים במסגרת מחיר למשתכן יכולים לקבל משכנתא של עד 90% ממחיר הדירה (בכפוף לאישור הבנק למשכנתאות ולקיום הליווי הבנקאי של הפרויקט במעמד חתימת ההסכם).
  • ההקלה של בנק ישראל מותנית בתשלום לפחות 10% ממקורות עצמיים, לדירות שמחירן עד 1,800,000 ₪
  • לדירות שמחירן עולה על 1,800,000 ₪, נדרש לפחות 25% הון עצמי

משכנתא

תאגיד בנקאי רשאי לחשב את יחס המימון של ההלוואה בהתבסס על הערכת שמאי במקום על מחיר הרכישה בפועל כשעל הרוכש לשלם לפחות 100 אלף ש"ח ממקורותיו העצמיים.
דוגמא, אם הדירה נמכרת במיליון ₪, שוויה ע"פ הערכת השמאי יהיה 1.2 מיליון ₪ (להלן: "שווי השוק"). אזי רוכש הדירה יוכל למשכן אותה לפי שווי השוק ולקבל עד 75% מימון מ-1,200,000 ₪ ולא מ-1,000,000 ₪ כך שלמעשה הרוכש יוכל לקבל מימון בסך של 900,000 ₪ ויצטרך לתת הון עצמי בסך של 100,000 ₪ בלבד.

*לתשומת ליבכם, בבניינים שטרם קיבלו היתר בניה, יתכן כי לא תאושר משכנתא או כל תשלום אחר המותנה בהיתר, ותשלומים אלה יתאפשרו רק לאחר קבלת היתר. מובהר כי איחור הרוכש בביצוע התשלומים מעבר ל 7- ימים מהמועד הקבוע בלוח התשלומים, יחייב אותו אף בריבית פיגורים כקבוע בהסכם המכר וזאת החל מהיום הראשון לאיחור.

ניתן להסתייע ביועץ משכנתאות לבדיקה מראש של המשכנתא שבאפשרותכם לקבל

שירותי ייעוץ המשכנתאות הינם באחריות יועצי המשכנתאות בלבד, ואין חובה לשכור את שירותיהם האמור הינו להמחשה בלבד, אינו מהווה המלצה לנטילת משכנתא, ייעוץ כלכלי או חוות דעת כפוף לאישור הבנק המממן.