דף הבית
תהליך רכישת הדירה
יום חתימת חוזה – הנחיות

יום חתימת חוזה – הנחיות

  • החתימה תתבצע ביום בחירת הדירה או עד 30 יום לכל היותר מיום בחירת הדירה
  • אנא הגיעו לימי החתימה כחצי שעה לפני המועד שנקבע לכם
  • הגיעו עם תעודות זהות + ספחים של הזוכה/הזוכים
  • המחאה אישית (לא של צד ג') על סך 5,872 ₪ (הסכום כולל מע"מ) בגין השתתפות בהוצאות משפטיות ע"פ דין, לפקודת: "פישר בכר חן וול אוריון ושות'".

החתימה על החוזה הינה על ידי כל הזוכים בלבד למעט בשני המקרים הבאים: